Actualiteit Tweewielers Burgerlijke bouwkunde en lift-trucks Land- en tuinbouwmaterieel Mobiliteit

Algemene vergaderingen en bestuursorganen: uitzonderlijke maatregelen

30/04/2020

Bij koninklijk besluit van 28 april 2020 werd de termijn van het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 betreffende de algemene vergaderingen verlengd tot 30 juni.

Dit besluit is nu van toepassing op elke vergadering van een bestuursorgaan en van een algemene vergadering te houden of die had moeten worden gehouden maar niet is gehouden, en op elke bijeenroeping van een bestuursorgaan en van een algemene vergadering, verstuurd of bekendgemaakt of die had moeten worden verstuurd of bekendgemaakt,  tussen 1 maart en 30 juni. 

Wij delen u ook mee dat de minister van Justitie onlangs een FAQ heeft gepubliceerd over vragen met betrekking tot de toepassing van dit koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020.

Klik hier voor de volledige info. 

 

Foto: Pixabay/Tumisu