Dossier Mobiliteit

De uitdagingen van de distributie

10/01/2020

Terwijl de 98e editie van de Brussels Motor Show, de hoogmis van de autosector, de deuren opent, zijn er voor de autodistributie nog heel wat onzekerheden. Christian Rampelbergh, algemeen secretaris van GDA en Bernard Lycke, algemeen directeur van CECRA, praten met ons over de uitdagingen van de dealers.

Het eerste punt dat onze gesprekspartners aanhalen is het gebrek aan instanties die beslissingen kunnen nemen over de meest gevoelige kwesties. Dat werkt onduidelijkheid in de hand. "Hoewel de nieuwe Europese Commissie op 1 december eindelijk werd geïnstalleerd, is het in België nog altijd wachten op een federale regering", betreurt Christian Rampelbergh het getreuzel. "We weten nog steeds niet wat er ons op fiscaal vlak te wachten staat", maakt de secretaris-generaal van de Groepering van de Autodealers en -Agenten duidelijk. "De kwestie van de WLTP-normen en de bijbehorende belastingen blijft ons als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangen en is bij de opening van het Autosalon nog steeds een groot vraagteken." 

Dieselbashing 

Die onzekerheid straalt uiteraard af op de consument. Die weet niet wat hij de komende jaren moet verwachten en waarop hij de keuze van een nieuw voertuig moet baseren. Het is ook niet alleen een fiscale kwestie. Het beleid is hardnekkig bezig voertuigen met een verbrandingsmotor - en vooral dieselmotoren - te stigmatiseren.

"En niet alleen diesels", benadrukt Bernard Lycke, algemeen directeur van CECRA (Europese Raad voor de Autohandel en de Autoreparatie). “Als we zien hoe kritisch sommige mensen staan tegenover de auto, rijst stilaan de vraag of het bezit van een auto als dusdanig niet in vraag wordt gesteld. Zelfs elektrische voertuigen zijn vervuilend. Er moet rekening worden gehouden met het totale plaatje en niet alleen met het gebruik."

Moeten alle voertuigen dan op dezelfde manier worden behandeld? "Bij CECRA vinden we dat men realistisch moet zijn, niet alles door elkaar moet halen en rekening moet houden met de technologische ontwikkelingen. De nieuwste generaties dieselmotoren zijn heel proper en in niets te vergelijken met de oudere modellen. We moeten af van de dogma's op dit gebied. Er is zeker nog een plaats voor de diesel." 

Voorzieningen voor elektrische voertuigen 

De elektrische voertuigen die dit jaar heel veel aandacht zullen krijgen op het Autosalon (zoals u elders in dit dossier kunt lezen), roepen nog steeds veel vragen op, vinden onze gesprekspartners. "We zetten voertuigen op de weg zonder de infrastructuur die nodig is om hun beperkte autonomie te compenseren en zonder een beleid dat elektrificatie stimuleert", betreurt Christian Rampelbergh alweer. De productie van een elektrische auto en de recyclage van de accu kosten meer CO2 dan bij een model met verbrandingsmotor. Het gebruik kan het verschil maken, maar dan moet het gebruik ook mogelijk zijn! Er zijn veel te weinig laadpalen. En waar blijven de stimulansen om deze motoren aantrekkelijk te maken voor de eindgebruiker? Om nog maar te zwijgen van de vereiste omvang van de elektriciteitsproductienetwerken. Kunnen zij een aanzienlijke toename van het aantal elektrische voertuigen op de weg wel aan? Door al deze onbekenden, de aanzienlijke meerkost en het gebrek aan fiscale of financiële prikkels, zal het voor de dealers moeilijk blijven de consument te overtuigen de stap te zetten." 

Toegang tot gegevens 

De technologie van de motorvoertuigen wordt snel complexer en stelt de distributeurs – en de opleiding van hun personeel – nog voor andere uitdagingen. Een van de kwesties waar CECRA (gesteund door de meeste andere spelers in de sector en het Europees Parlement) al jaren krachtig voor lobbyt tegen de constructeurs is de toegang tot technische gegevens van de voertuigen.

Op verzoek van de Europese Commissie wordt momenteel de oplossing getest en geëvalueerd die door de merken wordt voorgesteld. Daarbij zouden de gegevens die door de voertuigen worden gegenereerd, worden opgeslagen op een server die door de constructeurs wordt beheerd, om vervolgens bepaalde gegevens onder bepaalde voorwaarden op een andere, neutrale en door een externe partij beheerde server toegankelijk te maken.

Dat is onaanvaardbaar voor de distributeurs. "Zo zouden de constructeurs eigenhandig kunnen beslissen welke gegevens ze beschikbaar stellen en onder welke voorwaarden – met name financiële. De dealers zouden nog steeds geen directe toegang hebben tot de gegevens, de constructeurs zouden weten wat ze ermee doen en de distributeurs zouden de kosten moeten dragen. Daar zijn we vierkant tegen”, herhaalt Bernard Lycke. 

Omvang van de showrooms 

De onboardtechnologie is niet de enige die zich ontwikkelt. De middelen die consumenten in staat stellen online informatie te vinden zijn nu zo toegankelijk dat steeds minder klanten de showrooms van de dealers nog bezoeken om informatie te krijgen - ze gaan er voorlopig wel nog heen om een voertuig te kopen.

"Dat is erg uitdagend voor de verkopers. Ze krijgen met veel beter ingelichte kopers te maken dan voorheen", bevestigt Bernard Lycke. Onze leden zien zich bijgevolg genoodzaakt hypergekwalificeerde verkopers aan te trekken, te investeren in de digitalisering en de ontwikkeling van performante websites en daarnaast in het beheer van leads en responsiviteit." Het is bv. belangrijk dat de consument die een onlinetraject heeft afgelegd, zijn parcours kan afronden zonder geblokkeerd te worden door een gebrek aan respons buiten de traditionele openingsuren ...

In zijn gesprekken met de merken pleit CECRA voor een verlaging van de normen voor de dealershowrooms ... die wordt gecompenseerd door investeringen in digitale hulpmiddelen, teamopleidingen en een grotere flexibiliteit bij het beheer van de leads. Kortom kleinere showrooms in ruil voor initiatieven die beter aangepast zijn aan de behoeften van de consument en die de evolutie van de digitale technologieën volgen. 

Versnelde consolidatie 

Nog andere factoren werken de afname van het aantal en/of de omvang van de showrooms in de hand. Om te beginnen de kosteneffectiviteit, zoals in andere sectoren, want de prijzen van het onroerend goed in de steden wegen zwaar op de vaste kosten van de dealers die grote expositieruimtes behouden. De noodzaak schaalvoordelen te realiseren is een van de factoren die de consolidatie kan verklaren die in de distributiesector de laatste jaren versneld wordt doorgevoerd, met de komst van grote internationale netwerken naar België.

Hoewel deze beweging het aantal spelers vermindert, gaat ze nog niet gepaard met een daling van het aantal verkooppunten - maar dat kan nog veranderen: "We weten dat de consument bereid is een langere afstand af te leggen om een voertuig te kopen dat hij voor meerdere jaren zal houden", zegt Bernard Lycke. Dat geldt minder voor de service na verkoop. De automobilist wil niet meer al te ver reizen om banden te wisselen of voor onderhoud of reparaties."

De consolidatie kan ook positieve gevolgen hebben. "Minder maar grotere spelers kunnen meer gewicht in de schaal leggen bij de discussies met de constructeurs. Dat kan mogelijk het evenwicht herstellen in een relatie waarover de dealers zich momenteel beklagen, zo blijkt uit alle enquêtes van TRAXIO." Op het einde van de rit kan de consument hier als winnaar uitkomen.

TRAXIO gebruikt cookies Cookie policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.