Lobby Automaterialen en gereedschappen Mobiliteit

Fonds bodemsanering voor garages weldra een feit

05/03/2018

De afgelopen maanden heeft TRAXIO samen met OVAM in Vlaanderen de basis gelegd voor een specifiek bodemsaneringsfonds voor garage en aanverwante bedrijven in navolging van VLABOTEX voor de droogkuis. 

Heel wat bedrijven worden of zullen geconfronteerd worden met een mogelijke bodemsanering na vaststelling van vervuiling en zullen hierbij actie moeten ondernemen, wat een niet onaardige financiële opoffering kan inhouden voor een gemiddeld kmo-bedrijf.

TRAXIO heeft geprobeerd te werken aan een mutualisering van het financiële risico met een gelijke inbreng van OVAM om de werkelijke kost van dergelijke sanering draaglijker te maken voor onze ledenbedrijven.

Er wordt een vzw opgericht die zal instaan voor de coördinatie en opvolging van het voortraject (vanaf beschrijvend bodemonderzoek) tot de nazorg. Medio juni zou de vzw operationeel moeten zijn.

In Vlaanderen zijn ongeveer 10.000 bedrijven betrokken in de problematiek en is het fonds een welgekomen partner om de kosten lichter te maken. Op termijn hoopt TRAXIO het werkingsterrein van de vzw te kunnen uitbreiden naar Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Foto: pixabay.com/daeron