Lobby Tweewielers Burgerlijke bouwkunde en lift-trucks Land- en tuinbouwmaterieel Automaterialen en gereedschappen Mobiliteit

Kamer stemt unaniem voor b2b-bescherming

10/05/2019

De federale Kamer staat als één blok achter het wetsvoorstel van de b2b-bescherming. Daarbij wordt gefocust op vier verschillende aspecten: misbruik van een positie van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en agressieve of misleidende marktpraktijken. Dankzij het bepleiten van onze zaak bij de overheid kunnen onze leden in een economisch afhankelijke positie zich nu weerbaarder opstellen tegen de koppensnellers.

Na de zowat unanieme stemming van de Commissie voor het Bedrijfsleven heeft nu ook de plenaire vergadering unaniem (!) het wetsontwerp goedgekeurd. TRAXIO heeft via een gerichte en systematische aanpak een brede politieke steun kunnen verwerven. Kamerlid Rita Gantois (N-VA), kamerlid Fabienne Winckel (PS), vicepremier Kris Peeters (CD&V) en minister Denis Ducarme (MR) speelden elk een sleutelrol in het doordrukken van het voorstel.

De consumenten genieten sinds lange tijd van bescherming tegen ongure verkoopspraktijken. B2b-bescherming is weinig meer dan een logische voortzetting van dezelfde gedachte. Kmo’s en zelfstandigen hebben ook het recht om zich vrij te positioneren op de economische markt, onafhankelijk van de invloedsfeer van de multinationale machtsblokken.

Wanneer men met economische afhankelijkheid dreigt kunnen onze leden beroep doen op de mededingingsautoriteit die de zaak remedieert door boetes op te leggen. De bedingen worden onderverdeeld in een zwarte lijst van clausules die niet mogen gebruikt worden en een grijze lijst van clausules die gerechtvaardigd moeten worden bij contractueel gebruik. En de agressieve of misleidende handelspraktijken worden ingetoomd door de economische inspectie.

Daardoor moeten de garagehouders niet meer de buitensporige verkoopsdoelstellingen, absurde kwaliteitsnormen, gefrutsel aan de variabele marges en zware investeringseisen eenzijdig slikken. Voorheen ondernam de benadeelde partij geen gerechtelijke stappen uit schrik voor represailles, dat tijdperk is nu definitief voorbij. De nieuwe regelgeving is echter enkel van toepassing op de nieuwe contracten, al zijn er juristen die delen van de wet ook toepasbaar zien op bestaande contracten. Onze leden zijn pas beschermd na de overgangstermijn. Dit zullen we meedelen in ons eerstvolgend infobulletin.

Nieuwe contracten kunnen onze leden niet meer vastkluisteren. Eerlijke handelsrelaties zijn cruciaal voor een gezonde economische markt. De b2b-beschermingswet is een positieve stap in de richting naar meer fairplay.

TRAXIO gebruikt cookies Cookie policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.