Lobby Mobiliteit

Leerstoel dissecteert bedrijfsmobiliteit

10/05/2019

TRAXIO investeerde vier jaar geleden in een leerstoel met als thematiek bedrijfsmobiliteit in Brussel. De leerstoel zou onder begeleiding van het Brussels Studies Institute (BSI) duidelijkheid scheppen rond de bedrijfswagen. Het onderzoek hanteert een multidisciplinair methodologie die over de gemeenschappen heen spant.

Vanaf 2015 zocht de leerstoel naar een wetenschappelijke onderbouwing van bedrijfsmobiliteit. Naast verschillen over concepten en cijfers, concentreert het publiek discours zich maar al te vaak op slechts één aspect van het debat. Daarom breidt het onderzoek het onderwerp uit door eveneens rekening te houden met de taxshift, de individuele lonen, technologie, ecologie en verkeerspatronen.

Tijdens de vier afgelopen jaren heeft de leerstoel CoCaTax.be opgericht, een online tool die de rimpelingen van een beleid op financieel en socio-economisch vlak uitrekent. Naar de toekomst toe kan de autosector deze tool gebruiken om een kritische blik te werpen op beleidsvoorstellen.

De eindresultaten van de studie zijn evenwel enigszins teleurstellend. De grote vragen blijven nog onbeantwoord. Hoeveel van de bedrijfswagens daadwerkelijk als werkinstrument fungeren en het percentage salariswagens (als deel van de verloning) is nog steeds een serieus vraagteken. Daarnaast is het ook gissen naar het aandeel van private leasewagens los van de professionele leasings. Onvolledige statistieken, en dus de ontoereikende wetenschappelijke onderbouwing, kunnen de politici onvoldoende bijstaan in het  overheidsbeleid.

Wel kon de leerstoel duiden dat de overheid 2 miljard euro aan fiscale opbrengsten mist in plaats van 4 miljard zoals vaak beweerd wordt. Bedrijfswagens worden minder belast vermits de zware loonlasten de werkgever en werknemer naar het gebruik van salariswagens drijven. Methodes om deze verspeelde 2 miljard te herwinnen zijn niet noodzakelijk efficiënt in het genereren van geld voor de staatskas.

Het landschap van de bedrijfswagen is inmiddels grondig veranderd. Sinds 2015 hebben we dieselgate, strengere emissienormen en de klimaatprotesten meegemaakt. Toch bieden deze omwentelingen ook nieuwe kansen. Met het mobiliteitsbudget blijft de bedrijfswagen een waardevol element. En de vergroening van het wagenpark geeft een overduidelijk voordeel aan de bedrijven door de verhoogde vervangingsgraad van professionele auto’s tegenover privéwagens.

De leerstoel onderzocht de rol en impact van bedrijfswagens op de overheid en de bedrijven. De conclusies bieden spijtig genoeg geen afdoende inzicht in het debat. Verdere studies zijn noodzakelijk om de federaties, de overheid en andere stakeholders bij te staan.

TRAXIO gebruikt cookies Cookie policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.