Actualiteit Mobiliteit Tweewielers

Oude, vervuilde garage wordt omgetoverd tot fietsenwinkel dankzij bodemsaneringsfonds Tersana en OVAM

07/09/2022

De afgelopen maanden werd er hard gewerkt aan de Gentse Steenweg in Aalst, op de site van de toekomstige Van Eyck Sport fietswinkel. Voor de bouw van start kon gaan, moest de bodem gesaneerd worden omwille van bodemverontreiniging veroorzaakt door een oude garage. Gezien deze veroorzaakt werd door een garage, kan de nieuwe eigenaar terugvallen op de steun van Tersana, het bodemsaneringsfonds voor de garage-, carrosserie- en landbouwmachinesector, en de OVAM.

De OVAM streeft ernaar om tegen 2036 85.000 historische risicogronden in kaart te brengen en indien nodig de sanering op te starten. Het is een belangrijke uitdaging om onze schaarse Vlaamse ruimte zo in te richten dat we geen nieuwe open ruimte meer aansnijden. De sanering en ontwikkeling van de verontreinigde terreinen levert nieuwe ruimte binnen de bestaande bebouwde ruimte. Zo creëren we nieuwe kansen voor bedrijven, handelszaken en woningen. En kunnen we vooral de schaarse open ruimte beschermen en waar mogelijk uitbreiden zodat ecosystemen zich kunnen herstellen.

Bodemsaneringsfondsen, waarbij de eigenaar financieel ondersteund en vooral ontzorgd wordt van alle technische en praktische beslommeringen die bodemonderzoek en -sanering met zich meebrengen, zorgen ervoor dat we dat historisch passief sneller kunnen opruimen. Ook voor tankstations, de droogkuissector en voor gasolietanks bestaan er dergelijke initiatieven.

“De gezonde ruimte die we hier in Aalst hebben gecreëerd voor de nieuwe fietsenwinkel is een mooi voorbeeld van hoe we vervuilde gronden in Vlaanderen willen opkuisen om ze nadien een nieuwe bestemming te geven. Stap voor stap maken we historisch vervuilde gronden opnieuw proper om op die manier onze economie extra zuurstof te geven zonder nieuwe open ruimte te moeten aansnijden”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. 

Bodemsanering creëert gezonde ruimte voor fietswinkel

Van 1967 tot 2021 vonden er garage-activiteiten plaats op de site op de Gentse Steenweg in Aalst. Na de nodige bodemonderzoeken bleek dat de ondergrondse tanks de grond en het grondwater verontreinigd hadden. Uit het bodemsaneringsproject bleek dat ontgraving van de verontreiniging de beste oplossing was. Hierop werd overgegaan tot de bodemsaneringswerken, onder toezicht van een erkend bodemsaneringsdeskundige en met nabije opvolging en ondersteuning van het bodemsaneringsfonds Tersana. De bodem werd tot 4 meter diep afgegraven, waarna de verontreinigde grond afgevoerd en thermisch gereinigd werd. Een sanering van maar liefst 1.800 ton grond. Het grondwater werd opgepompt, gezuiverd en geloosd. De saneringswerken startten op 29 juni en werden afgerond op 25 augustus. Dankzij dit project is de site van de voormalige garage weer gezond en krijgt ze een tweede leven als fietswinkel.

Financiële en praktische ontzorging dankzij Tersana

Ilse Vervloet, algemeen directeur bij Tersana, is tevreden met de efficiëntie waarmee dit bodemsaneringsproject is uitgevoerd. “Voor onze contractant is het natuurlijk belangrijk dat hij zo snel mogelijk de grond ter beschikking heeft. Dankzij onze tussenkomst ontlasten wij Van Eyck Sport volledig door de opvolging van de bodemonderzoeken en -sanering. Omdat er toch wat tijdsdruk op zat, hebben wij ervoor gezorgd dat ook tijdens het bouwverlof de saneringswerken bleven doorgaan”, verklaart Vervloet. “Wij zijn er niet alleen om de contractant te ontzorgen van praktische en logistieke zaken, ook financieel is het interessant om bij het fonds aan te sluiten. Het belang van onze contractant primeert altijd, ook al is dat in ons nadeel. Hij geniet niet alleen van de 40% subsidies, er wordt ook bijkomend bespaard indien wij daarvoor de mogelijkheid zien. Zo hebben bedrijven al, dankzij ons advies, vrijstelling van saneringsplicht gekregen”, besluit Vervloet.

Ook Olivier Vandenhende, zaakvoerder van Van Eyck Sport, beaamt de meerwaarde van zich aan te sluiten bij het fonds. “Dankzij Tersana moeten wij ons niet bezighouden met de sanering. Alles verloopt vlot en wij kunnen onze energie voorbehouden aan onze corebusiness: onze fietswinkel.”

Historische verontreiniging aanpakken met bodemsaneringsfondsen

De financiële steun is inderdaad een belangrijke en voor veel bedrijven een doorslaggevende factor om zich aan te sluiten bij een bodemsaneringsfonds zoals Tersana. “Vlaanderen kent een rijk industrieel verleden, waar onze bodem vandaag nog steeds getuige van is,” vertelt Jan Verheyen, woordvoerder bij OVAM. “Gelukkig zegt de bodemwetgeving dat de eigenaar van een verontreinigde grond niet noodzakelijk de saneringskosten moet betalen. Bedrijven die te maken krijgen met historische bodemverontreiniging doen er goed aan om zich te informeren naar de bestaande steunmaatregelen. Zo heeft de OVAM niet alleen de oprichting van Tersana voor de garagesector gesteund, maar ook voor tankstations, de droogkuissector en voor gasolietanks bestaan er sectorspecifieke initiatieven,” besluit Verheyen.

2036

De OVAM streeft ernaar om tegen 2036 voor alle historische bodemverontreinigingen minstens de sanering op te starten. Het is een belangrijke uitdaging om onze schaarse Vlaamse ruimte zo in te richten dat we geen nieuwe open ruimte meer aansnijden. De sanering en ontwikkeling van de verontreinigde terreinen levert nieuwe ruimte binnen de bestaande bebouwde ruimte. Zo creëren we nieuwe kansen voor bedrijven, handelszaken en woningen. En kunnen we vooral de schaarse open ruimte beschermen en waar mogelijk uitbreiden zodat ecosystemen zich kunnen herstellen.

TRAXIO gebruikt cookies Cookie policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.