Actualiteit Tweewielers Burgerlijke bouwkunde en lift-trucks Land- en tuinbouwmaterieel Automaterialen en gereedschappen Mobiliteit

Outplacement bij medische overmacht

26/04/2019

Vanaf 29 april 2019 moet de werkgever die zich beroept op medische overmacht om het einde van de arbeidsovereenkomst vast te stellen, outplacement aanbieden ter waarde van 1.800 euro.

Het recht op dit outplacement geldt niet indien een medisch attest aantoont dat de werknemer niet meer in staat is om het werk te hervatten op de arbeidsmarkt (bewijs te leveren binnen een termijn van 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst).

Binnen 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst moet de werkgever dit outplacement schriftelijk aanbieden. Vanaf het aanbod door de werkgever beschikt de werknemer over een termijn van vier weken om schriftelijk in te stemmen met het aanbod. Reageert de werknemer niet (binnen deze periode), dan vervalt zijn recht op outplacement.

Indien de werknemer een activiteit als werknemer of als zelfstandige aanvat of voortzet en hij verwittigt de werkgever hiervan, wordt zijn outplacementbegeleiding onderbroken. Verliest de werknemer zijn betrekking binnen de drie maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst, dan kan hij een hervatting van de outplacementbegeleiding vragen.

Meer informatie volgt in ons Infobulletin.

Bron: wet 7 april 2019 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal, BS 19 april 2019.