Actualiteit Mobiliteit

Procedure overdracht kentekenplaat

22/10/2019

De DIV heeft vastgesteld dat sommige verzekeringsmakelaars of verzekeringstussenpersonen hun klanten adviseren om de kentekenplaat te laten schrappen wanneer zij deze willen overdragen, en dit vóór er een inschrijving gebeurt op naam van de begunstigde van de overdracht.

!!! Dit is NIET de correcte procedure: de over te dragen kentekenplaat moet actief zijn (dus mag niet geschrapt zijn) EN moet van Europees formaat zijn.

De kentekenplaat kan, mits het akkoord van de titularis ervan, overgedragen worden op naam van de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner of een van de kinderen van de titularis, voor zover dat het voertuig van de titularis of een ander voertuig tegelijkertijd ingeschreven wordt onder dit plaatnummer. 

Voor meer informatie kan u terecht op de website:

https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/aanpassingen_inschrijving