Persberichten Mobiliteit Automaterialen en gereedschappen

Rentabiliteitsstudie autodealers 2020: coronadreun heeft zware impact op winstgevendheid merkverdeler

22/12/2021

Voor de jaarlijkse rentabiliteitsstudie van de autodealers moeten we voor ‘coronajaar’ 2020 even van vizier wisselen. Daar waar we normaal gezien vooral kijken naar de bruto- en nettomarges zelf, is het voor 2020 aangewezen om eerst de impact van de coronacrisis in kaart te brengen en dan pas naar de marges te kijken. Deze crisis heeft namelijk – onder andere door de lockdownperiode en de daaropvolgende productieproblemen en onzekerheid in de markt – een bijzonder negatieve impact gehad op de omzet van de merkverdelers, die met bijna -17 % daalde. Idem voor de winst, die met meer dan -8 % achteruitging. Wanneer we vervolgens kijken naar de licht gestegen (+0,1 %) marges van 2020, dan moeten we dus goed voor ogen houden dat deze marges van toepassing zijn om een veel lagere omzet, en dat de sector dus ernstig getroffen werd door de crisis ondanks de steunmaatregelen van de overheid en van bepaalde invoerders.

Autosector bijzonder zwaar getroffen, in het bijzonder de merkverdelers

2020 was een moeilijk jaar voor de economie in het algemeen: het Belgische bbp daalde immers met - 5,7 %. De impact van de coronacrisis op de sector van de autoverkoop (nieuw en tweedehands) was echter nog veel groter: de omzet daalde namelijk met -14,2 %.

Binnen de autosector waren het de merkdealers die het zwaarst waren getroffen want ze zagen hun omzet met bijna -17 % dalen, voornamelijk als gevolg van de ineenstorting van het aantal inschrijvingen van nieuwe auto's (-23 % ten opzichte van 2019).

Meer flexibiliteit dank zij de steunmaatregelen behoedt sector voor een catastrofe

Dankzij de steunmaatregelen van de verschillende regeringen (zoals overbruggingsrecht, economische werkloosheid enz.) en een aantal invoerders,  konden de ondernemingen van de autosector - evenals die van andere sectoren overigens - uitzonderlijk een zekere vorm van flexibiliteit aan de dag leggen in de periodes dat de bedrijvigheid sterk afnam (bijvoorbeeld gesloten showrooms) en dat heeft hen behoedt voor een ware catastrofe. 

Grote omzet- en winstdaling, kleine stijging van de winstmarge

In deze erg moeilijke coronacontext konden - dankzij de steunmaatregelen - de brutomarges (in % van de omzet) van de concessiehouders met +0,1 % stijgen: van 2,48 % tot 2,58 %. Bij de agenten bedroeg de brutomarge 2,98 %. De nettomarges stegen ook met +0,1 % tot 1,49 % voor de concessiehouders en bij de agenten stegen ze tot 1,72 %. Wanneer we kijken naar de historische evolutie ten opzichte van 2016, dan merken we dat de nettomarges van de concessiehouder daalden met -14 % terwijl die van de agenten daalde met -8 %.

Maar zoals eerder gesteld: we moeten dit in het juiste perspectief zien. In 2020 daalde de omzet immers gemiddeld met meer dan -17 % en de winst gemiddeld met meer dan -8 %.

De gemiddelde schuldgraad steeg in 2020 opnieuw (van 62,5 % tot 64,4 %) door uitzonderlijke uitgaven die geen investeringen waren (investeringen zijn in 2020 een derde verminderd, wat normaal is in een periode van moeilijkheden). Het gemiddelde nettorendement op het eigen vermogen (ROE) na belastingen steeg tot 8,04 % (+12,5 % t.o.v. 2019) en ook de liquiditeitsratio steeg met 9 %. Het aantal dagen voorraad (het te financieren bedrijfskapitaal in dagen) steeg met 3 tot 76.

Gevolgen op korte en lange termijn

Henri de Hemptinne - voorzitter van GDA, de federatie van de merkverdelers binnen TRAXIO - vat de gevolgen op korte en lange termijn samen als volgt: “Op korte termijn zullen de merkverdelers te kampen hebben met de directe gevolgen van Covid zoals een tekort aan elektronische componenten, bevoorradingsproblemen als gevolg van de sanitaire maatregelen en de wereldwijde logistieke problemen van het ogenblik evenals een te grote afhankelijkheid van externe leveranciers.  Maar deze crisis heeft ook gevolgen op langere termijn, die grotendeels worden beïnvloed door belangrijke veranderingen in het consumentengedrag. Ik denk hierbij in de eerste plaats aan telewerken - waardoor er minder kilometers wordt gereden, leasingcontracten worden verlengd en vaak kleinere bedrijfswagens worden gekozen –, net als het ontdekken van alternatieve vervoermiddelen en de groeiende belangstelling voor hybride of elektrische voertuigen. Ook heeft deze crisis ertoe geleid dat consumenten en bedrijven voorzichtiger zijn geworden omdat ze zich meer bewust zijn van het economische risico in het algemeen en van de werkgelegenheid in het bijzonder. Deze cocktail leidt ertoe dat onze sector veel sneller dan gepland substantiële veranderingen ondergaat. In combinatie met het geleden omzetverlies in 2020 – ook 2021 is overigens niet rooskleurig – is dat een harde noot om te kraken voor heel wat garagebedrijven en dat zal de concentratie binnen de sector nog verder versnellen.”

Onderzoeksmethodologie

Om de financieel-economische toestand van de Belgische erkende merkverdelers objectief in beeld te brengen, vroeg TRAXIO, net als de vorige jaren, aan IDEA Consult om de rentabiliteit van de merkverdelers in kaart te brengen over de laatste 5 jaar (2016-2020). De jaarrekeningen van 1.639 actieve merkverdelers-bedrijven werden onderzocht waarbij er telkens een onderscheid gemaakt werd naar segment (personenwagens, lichte bedrijfsvoertuigen en trucks, multi-segment), naar gewest en naar type merkverdeler (agent, concessiehouder of filiaal).

Photo: istock_000013797882large

TRAXIO gebruikt cookies Cookie policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.