Actualiteit Mobiliteit Automaterialen en gereedschappen Tweewielers Land- en tuinbouwmaterieel Burgerlijke bouwkunde en lift-trucks

Sociaal nieuws – Meer details bekend over het uitstel van betaling van de netto-patronale RSZ-bijdrage

20/01/2023

In een vorige nieuwsflash hebben wij u geïnformeerd over de beslissing van de regering om een automatische vermindering met 7,07% van de netto patronale RSZ-bijdragen toe te kennen voor het eerste en tweede kwartaal van 2023.

Wij hebben u ook meegedeeld dat een uitstel van dezelfde bijdragen kan bekomen worden voor het derde en vierde kwartaal van 2023; de modaliteiten zijn nu bekend.

Dit uitstel van betaling zal gelden voor het deel dat overeenkomt met 7,07% van het voor het derde en vierde kwartaal 2023 verschuldigde bedrag van de netto globale werkgeversbijdrage[1] (met andere woorden, het uitstel wordt op dezelfde manier berekend als de vermindering).

Om het uitstel van betaling te genieten, moet de werkgever hiertoe, per kwartaal, een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)[2].

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat – in tegenstelling tot de vermindering voor het eerste en tweede kwartaal – het hier alleen gaat om een uitstel.

De werkgeversbijdragen waarvoor uitstel wordt verleend zullen door de RSZ in vier schijven worden geïnd, in gelijke delen verdeeld over de vier kwartalen van 2025, samen met de bijdragen verschuldigd voor deze kwartalen[3].

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze sociaalrechtelijke adviseurs: 
Nadia Van Nieuwenhuijsen (NL) - [email protected]
02/778.62.00
Laurent Coppens (FR) - [email protected]

MyTRAXIO? Zeker doen! Klik hierStuur dit bericht door naar uw personeelsverantwoordelijke of human resources.

[1] Art. 139, §2 van de programmawet van 26 december 2022, BS 30 december 2022.

[2] Art. 140, §2 van de programmawet van 26 december 2022, BS 30 december 2022.

[3] Art. 141 van de programmawet van 26 december 2022, BS 30 december 2022.

Foto: Steve Buissinne via Pixabay

TRAXIO gebruikt cookies Cookie policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.