Actualiteit Tweewielers Burgerlijke bouwkunde en lift-trucks Land- en tuinbouwmaterieel Mobiliteit

Tijdelijke opschorting uitvoeringsmaatregels owv COVID-19-crisis

13/05/2020

Sinds 24 april genieten alle ondernemingen waarvan de continuïteit door de COVID-19-epidemie wordt bedreigd en die op 18 maart 2020 niet in een toestand van staking van betaling verkeerden, van een tijdelijke opschorting van betaling. Ze worden beschermd tegen bewarend of uitvoerend beslag, gedwongen faillissement en tegen de eenzijdige opzegging van een overeenkomst wegens wanbetaling.

 

Oorspronkelijk van toepassing tot 17 mei 2020 heeft de regering besloten het moratorium te verlengen tot 17 juni 2020. Eén doel wordt nagestreefd: het waarborgen van de continuïteit van de ondernemingen.

De crisismaatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19-virus hebben gevolgen voor de kasreserves van tal van ondernemingen. Die zien hun inkomsten geheel of gedeeltelijk verdwijnen zonder dat er radicaal in de kosten kan worden gesnoeid.

De steunmaatregelen die de federale overheid en de gewesten en gemeenschappen al hebben getroffen, zullen voor velen niet volstaan.

Zoals toegelicht in ons Maandelijks Infobulletin van april, kunnen ze bescherming tegen hun schuldeisers vragen door gebruik te maken van de gerechtelijke reorganisatie zoals voorzien in Boek XX van het Wetboek van economisch recht. Deze bescherming geldt echter alleen voor 'oude' (opgeschorte) schulden, m.a.w. historische verplichtingen bij opening van de procedure. Dat is echter onvoldoende want het probleem van de ondernemingen betreft ook en met name de schulden van de komende weken en maanden.

Deze tijdelijke maatregel beschermt de bedrijven weliswaar, maar doet geen afbreuk aan de verplichting opeisbare schulden te betalen!

Lees hier de volledige info.

 

Foto: Geralt