Actualiteit Tweewielers Burgerlijke bouwkunde en lift-trucks Land- en tuinbouwmaterieel Mobiliteit

Tijdelijke vergoeding voor de individuele beroepsopleiding (IBO-contract) in Vlaanderen

07/04/2020

De individuele beroepsopleiding (IBO) is een vorm van werkplekleren waarbij een cursist een opleiding op maat krijgt. De opleiding is gebaseerd op een driezijdige overeenkomst tussen de cursist, de werkgever en de VDAB.

Na de opleiding wordt de cursist aangeworven als gewone werknemer in het bedrijf. Tijdens de opleiding ontvangt de cursist een VDAB-premie (de zogenaamde IBO-premie). De onderneming betaalt voor de duur van het contract geen loon of socialezekerheidsbijdragen maar slechts een maandelijkse forfaitaire vergoeding aan de VDAB. In feite krijgen 8 van de 10 cursisten die met een IBO-contract zijn aangenomen, na de opleiding een duurzame baan.  

Dezelfde beschermingsmaatregelen op het vlak van de gezondheid zijn van toepassing op deze contracten. De overheid of de werkgever kan besluiten dat de activiteiten niet meer mogelijk zijn, zodat de individuele beroepsopleiding (tijdelijk) niet kan worden voortgezet.

Er zijn dan 3 opties:

  • Als de IBO voldoende gevorderd is en de functie het toelaat, kan de voortzetting van de opleiding thuis worden toegestaan. In dat geval is het belangrijk dat de cursist duidelijke afspraken maakt met de werkgever en de VDAB over de opvolging;
  • Het IBO-contract kan tijdelijk opgeschort worden, kortom 'on hold' geplaatst worden, als de cursist voor een beperkte periode afwezig is wegens ziekte. De VDAB kan hem als ‘gewettigd afwezig’ plaatsen waardoor hij tijdelijk (maximum drie weken) nog de aanvullende IBO-vergoeding ontvangt. Bij bewijs van ziekte krijgt de cursist een gewaarborgde IBO-toeslag voor de eerste drie weken. Nadien wordt bekeken of een hervatting, stopzetting of verdere opschorting van de IBO aan de orde is;
  • Daarnaast kan de IBO-overeenkomst worden stopgezet om redenen van 'overmacht'.

Veel werkgevers hebben zich tot deze derde optie gewend en aangetoond dat ze door de beperking of stopzetting van hun economische activiteiten, de individuele beroepsopleiding niet meer kunnen invullen. 

'Maar door de stopzetting van deze contracten kan veertig procent van die mensen niet terugvallen op een uitkering, ze hebben dus geen enkel inkomen op dit moment - voor sommigen die het ouderlijke huis al een paar maanden hebben verlaten en alleen zijn gaan wonen, lijkt dit een erg gecompliceerdesituatie.' 

In het licht van deze vaststelling en onder druk van de Vlaamse vakbonden besloot Minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V) een tijdelijke vergoeding toe te kennen aan personen die een individuele beroepsopleiding volgen (IBO) en die gedwongen werden om te stoppen. Het IBO-contract werd voor meer dan 1.500 op een totaal van 3.300 cursisten in Vlaanderen stopgezet als gevolg van de Corona-maatregelen. Deze cursisten kunnen rekenen op een tijdelijke vergoeding die overeenkomt met 70% van de IBO-premie waarop ze recht hadden op het moment van de stopzetting van het contract.

De premie zal maandelijks worden toegekend. Een maand loopt van de dertiende tot de twaalfde van de volgende maand. De premie wordt toegekend voor de initiële duur van het IBO-contract. Als deze periode na 12 juni 2020 afloopt, dan wordt deze beperkt tot 12 juni 2020 (kortom voor maximaal drie maanden). 

De vraag blijft of deze stagiairs nog kunnen worden aangeworven als de gezondheidscrisis voorbij is. Zonder opzegging zouden deze cursisten immers recht hebben gehad op een contract van bepaalde of onbepaalde duur in het bedrijf waar ze zijn opgeleid en waarvan de duur ten minste gelijk is aan de duur van de opleiding. Dit contract, en dus ook de werkzekerheid voor deze periode, neemt een einde als gevolg van deze eenzijdige opzeg. Hoe zal de VDAB deze cursisten blijven ondersteunen na de crisis? Het kabinet van de minister is vastbesloten hier zeer snel een antwoord op te bieden.    

Bron: Besluit van 27 maart 2020 tot toekenning van een premie aan de cursist die een individuele beroepsopleiding volgde zoals vermeld in artikel 90 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding.

 

Foto: Geralt

TRAXIO gebruikt cookies Cookie policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.