Mobiliteit

Verzamelboxen in de DIV- antennes verdwijnen op 31/03/2020 (3)

06/03/2020

Het zal niet langer mogelijk zijn om een te schrappen kentekenplaat in een DIV- antenne af te geven.

Waar een te schrappen kentekenplaat  deponeren ? 

  • Aan het loket van een postkantoor of postpunt.
  • In een verzamelbox in sommige postkantoren, tijdens een langere tijdsspanne.

Voor de openingstijden en de locatie van de dichtstbijzijnde locatie, ga naar : www.bpost.be/nummerplaten.

De officiële kentekenplaat (met DIV-zegel) moet onverpakt en niet geplooid, worden gedeponeerd, zonder enig ander document.

Gelieve deze informatie mee te delen aan uw klanten, medewerkers, …