Aanpassing fietsvergoeding vanaf 1 juli 2022 voor arbeiders en bedienden

Om het woon-werkverkeer met de fiets aan te moedigen, is de fietsvergoeding vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen tot 0,24 euro/km voor aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021) en 0,25 euro/km voor aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022).

28/06/2022

Op basis van sectoraal gesloten cao’s hebben uw arbeiders en bedienden vanaf 1 juli 2022 recht op een fietsvergoeding van 0,20 euro/km.  Deze mag (maar moet niet) aangepast worden aan het verhoogde (para)fiscaal vrijgestelde bedrag. Als werkgever mag u een fietsvergoeding tot 0,25 euro/km inbrengen als 100% aftrekbare bedrijfskost, waardoor de bedrijfswinst en de daarop toegepaste vennootschapsbelasting dalen. Noteer ook dat u geen sociale lasten moet betalen op deze vergoeding. 

Op welke fietsvergoeding hebben uw bedienden recht?

Twee jaar geleden, op 1 juli 2020, werd een fietsvergoeding ingevoerd van 0,10 euro/km met een maximum van 4 euro/arbeidsdag (dus maximum 40 km heen en terug) voor de bedienden van APCB 200 die regelmatig met de fiets naar het werk komen. Vanaf 1 juli 2022 wordt deze fietsvergoeding verhoogd van 0,10 euro/km naar 0,20 euro/km, met een maximum van 8 euro/arbeidsdag (maximum 40 km heen en terug).

Welke fietsvergoeding is van toepassing voor uw arbeiders?

Arbeiders (P(S)C 112, 149.02 of 149.04) die met de fiets naar het werk komen, hebben recht op een dagvergoeding die gelijk is aan 1/5de van de werkgeversbijdrage in het weekabonnement van de NMBS.  Vanaf 1 juli 2022 worden in onze sector arbeiders en bedienden – voor wat de fietsvergoeding betreft – gelijkgeschakeld, met als gevolg dat de dagvergoeding van arbeiders (op voorwaarde dat het sectorale afsprakenkader nagekomen werd) vervangen wordt door een fietsvergoeding van 0,20 euro/km, voor maximaal 40 km/arbeidsdag.

Meer weten?

In dit artikel leest u alle details over dit onderwerp.

U wilt aan de slag?

Gebruik dan het modeldocument als bijlage van deze info.

Meer weten?

Contacteer Nadia Van Nieuwenhuijsen op het nummer (02) 778.62.00

Foto: Pixabay/businessman

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy