De SCIP-databank: een verplichting sinds 05/01/2021

De SCIP-databank is een databank voor informatie over heel zorgwekkende stoffen (Substances of Very High Concern) In voorwerpen als zodanig of in complexe objecten (Producten).

04/02/2022

Ze werd opgezet uit hoofde van de Europese Kaderrichtlijn Afval maar linkt naar communicatieverplichtingen binnen REACH (artikel 33.1). Deze databank wil ervoor zorgen dat de informatie over deze erg zorgwekkende stoffen beter beschikbaar wordt over de hele levenscyclus van producten, inclusief de afvalfase.

Elke leverancier van een voorwerp dat een heel zorgwekkende stof bevat (een stof die op de kandidaatslijst voor autorisatie voorkomt) in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent (g/g) en dat in de EU in de handel wordt gebracht, moet informatie over dat voorwerp melden aan ECHA, het Europees Agentschap voor chemische stoffen.

De informatie van deze ingediende SCIP-kennisgevingen in de databank wordt vervolgens beschikbaar gesteld aan afvalverwerkers en consumenten.

De informatie in de gegevensbank moet afvalverwerkers helpen om voorwerpen met zorgwekkende stoffen beter te scheiden en te recycleren, en consumenten om weloverwogen keuzes te kunnen maken en te bepalen hoe zij deze voorwerpen het best kunnen gebruiken en van de hand doen. Over het geheel moet de gegevensbank bijdragen aan de geleidelijke vervanging van zorgwekkende stoffen in voorwerpen en aan de ontwikkeling van veiliger alternatieven.

In dit draaiboek werd alle praktische informatie verzameld die je nodig hebt om aan deze verplichting te voldoen.

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy