Cao: Collectieve arbeidsovereenkomsten

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een akkoord tussen werkgeversorganisaties en vakbonden.

Sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten worden gesloten in een paritair (sub)comité en worden voor onze sector steeds algemeen verbindend verklaard. Alle werkgevers en werknemers die behoren tot het paritair (sub)comité zijn er bijgevolg door gebonden.

Raadpleeg hier alle sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten

De paritaire (sub)comités waarin TRAXIO als representatieve werkgeversorganisatie zetelt zijn:

  • het Paritair Comité voor het Garagebedrijf - PC 112
  • het Paritair Subcomité voor het Koetswerk - PSC 149.02
  • het Paritair Subcomité voor de Metaalhandel - PSC 149.04

Bovenstaande paritaire subcomités bepalen de belangrijkste loon- en arbeidsvoorwaarden voor arbeiders.  Voor het merendeel van de bedienden in onze sector gelden de bepalingen van het aanvullend paritair comité voor bedienden (APCB 200). 

De collectieve arbeidsovereenkomsten garages (PC 112), koetswerk (PSC 149.02) en metaalhandel (PSC 149.04) werden gebundeld en kunnen geraadpleegd worden via de onderstaande link.

De cao’s van het APCB 200 kunnen hier geraadpleegd worden.

De meest recente cao’s of andere akkoorden kunnen hieronder geraadpleegd worden. 

APCB 200 - Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden
PC 112: Paritair comité voor het garagebedrijf
PSC 149.02: Paritair subcomité voor het koetswerk
PSC 149.04: Paritair subcomité voor de metaalhandel

APCB 200: Paritair Comité voor Bedienden

PC 112: Paritair Comité voor het Garagebedrijf

2023-2024

 

PSC 149.02: Paritair Subcomité voor het Koetswerk

2023-2024

 

PSC 149.04: Paritair Subcomité voor de Metaalhandel

2023-2024

 

Je vindt niet wat je zoekt?

Raadpleeg onze Sociale Minigids die opgevat is als een schematisch overzicht van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten.  Klik hier voor meer informatie.

Tevens kunnen alle sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten die sinds januari 1999 bij de griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen werden neergelegd, opgezocht worden via een zoekscherm.  Indien je een registratienummer nodig hebt van een recente cao raden wij aan om deze zoekfunctie te gebruiken.  Klik hier voor meer informatie.  

De meer algemene en/of evolutieve informatie (zoals de minimumlonen, tussenkomst vervoerskosten, …) kunt u terugvinden in onze FAQ’s.  Klik hier voor meer informatie.   

Contacteer ons:

Charlotte Waterlot

02/778.62.00

[email protected]

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy