Collectieve arbeidsovereenkomsten

Wat is een collectieve arbeidsovereenkomst? 

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een akkoord dat gesloten wordt tussen werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties of werkgevers. In een collectieve arbeidsovereenkomst worden zowel individuele als collectieve betrekkingen tussen werkgevers en werknemers in ondernemingen of een bedrijfstak vastgesteld. Ook de rechten en de verplichtingen van de contracterende partijen worden vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst. 

Sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten worden gesloten in een paritair (sub)comité en worden voor onze sector steeds algemeen verbindend verklaard. Alle werkgevers en werknemers die behoren tot het paritair (sub)comité zijn er bijgevolg door gebonden.

De paritaire (sub)comités waarin TRAXIO als representatieve werkgeversorganisatie zetelt zijn:

  • het paritair comité voor het garagebedrijf - PC 112
  • het paritair subcomité voor het koetswerk - het PSC 149.02
  • het paritair subcomité voor de metaalhandel - het PSC 149.04

PC 112: Paritair comité voor het garagebedrijf

PSC 149.02: Paritair subcomité voor het koetswerk

PSC 149.04: Paritair subcomité voor de metaalhandel

Bundel van collectieve arbeidsovereenkomsten:

Vragen of meer info?

Hebt u nog vragen over bovenstaande documenten of wenst u meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met TRAXIO.

Nadia Van Nieuwenhuijsen (NL)

02/778.62.00

Charlotte Waterlot (FR)

02/778.62.00

TRAXIO gebruikt cookies Cookie policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.