Sociaal nieuws – Back to school and work

Back to school and work is terug aan de orde. Hieronder enkele aandachtspunten om u beter voor te bereiden op de terugkeer. 

26/08/2022

Nieuwe schoolkalender

Vanaf het schooljaar 2022-23 hanteren het Franstalige en Nederlandstalige onderwijs ieder een andere schoolkalender.  De eerste schooldag valt in het Franstalige onderwijs niet meer op 1 september maar wel op maandag 29 augustus 2022. Franstalige leerlingen volgen voortaan zeven weken les, gevolgd door twee weken verlof, met uitzondering van de eerste en laatste perioden van acht weken. 

Klik hieronder op een link om de desbetreffende schoolkalender te raadplegen. 

De nieuwe schoolkalender betekent niet alleen een hele aanpassing voor de betrokken kinderen en hun ouders maar is ook een aandachtspunt voor een deel van onze werkgevers die zullen moeten omgaan met gewijzigde vakantiedesiderata.  

Aantrekkelijke werkgever

Om een (nog meer) aantrekkelijke werkgever te zijn kunt u ook inzetten op (groene) mobiliteit. Voor wie nog dit jaar publiek toegankelijke laadpalen installeert, is de kost 200 % fiscaal aftrekbaar.  Klik hier

Geneeskundig getuigschrift 

In principe kunnen werknemers vanaf 1 januari 2023 afwezig zijn van het werk zonder dat zij u een geneeskundig getuigschrift voor de eerste dag arbeidsongeschiktheid moeten voorleggen (in bedrijven met 50 werknemers en met een maximum van drie dagen per kalenderjaar). De Ministerraad heeft het wetsontwerp met deze wijziging goedgekeurd dat aan het Parlement wordt voorgelegd, waarna het in afwachting daarvan moet gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad om in werking te treden. Klik hier voor meer informatie.

Premie om aan de slag te gaan over de taalgrens of in een knelpuntberoep

Indien u vanaf 1 september 2022 een langdurig werkloze aanwerft die ofwel bereid is om de taalgrens  over te steken ofwel om aan de slag te gaan in een knelpuntberoep (volgens de lijst VDAB, Actiris, Forem of ADG) wijs hem er op dat hij een premie kan aanvragen bij de RVA.  De voormalig langdurig werkloze kan 25 procent van zijn uitkering behouden gedurende drie maanden[1]

Hieronder de cumulatieve voorwaarden waaraan de werknemer moet voldoen.

  • In België wonen;
  • Minstens 312 werkloosheidsuitkeringen genoten hebben in de 15 maanden voor de aanvang van de arbeidsovereenkomst;
  • Tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst van minstens 3 maanden;
  • In de zes maanden voor de tewerkstelling niet in dezelfde onderneming (of groep) gewerkt hebben;
  • Niet werkloos zijn geworden met de bedoeling om de premie te verkrijgen.

Formaliteiten? 

De werknemer vraagt de premie aan uiterlijk op het einde van de tweede kalendermaand na de maand waarin de arbeidsovereenkomst een aanvang nam bij de RVA via een aanvraagformulier.  Hij kan hiervoor terecht bij een uitbetalingsinstelling (vakbond/hulpkas). 

De werkgever bevestigt op het formulier de tewerkstelling, exploitatiezetel/plaats van tewerkstelling en als het gaat om een knelpuntberoep, een omschrijving van de door de werknemer uitgeoefende activiteit. De premie knelpuntberoep kan maar eenmalig worden verkregen.

Staking op 21 september 

Wij ontvingen een stakingsaanzegging van het ABVV voor 21 september 2022.

Rapportage kosten eigen aan de werkgever

U weet wellicht dat de fiscale rapportage van de kosten eigen aan de werkgever sinds begin van dit jaar strenger geworden is.  Klik hier voor meer informatie.  Niet zo lang geleden is hierover een nieuwe circulaire gepubliceerd. 

Flitscontroles carwashes

In november 2022 komen de carwashes aan de beurt voor sociale flitscontroles

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze sociaalrechtelijke adviseurs:

Nadia Van Nieuwenhuijsen (NL) - [email protected]

02/778.62.00

Charlotte Waterlot (FR) - [email protected]

MyTRAXIO? Zeker doen! Klik hier.

 Stuur dit bericht door naar uw personeelsverantwoordelijke of human resources.

[1] KB 24 juni 2022 tot instelling van een aanvullende uitkering voor langdurig werklozen die het werk hervatten in een ander gewest of in een knelpuntberoep, BS 5 juli 2022.

Foto Gerd Altmann via Pixabay

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy